CAD Studio VFK2DWG

Kód produktu
S-0410229-3000
Výrobce
Dostupnost
Skladem
Od 110 € bez DPH
Od 133,10 € s DPH

Popis

Aplikace VFK2DWG slouží pro převod souborů aktuálního výměnného formátu grafických a popisných dat "VFK" katastru nemovitostí (souboru geodetických informací - SGI, nový formát ČÚZK, NVF) do produktů Autodesk založených na aktuálních verzích AutoCADu (DWG) - tedy zejména AutoCADAutoCAD ArchitectureAutoCAD Map 3DAutoCAD Civil 3D atd. (nikoliv LT). Data převádí na objekty AutoCADu (hranice parcel, čísla, popisy..) a s nimi svázané odkazy na online katastr.  

Data SGI ve VF ISKN jsou od ledna 2014 vystavena volně ke stažení na adrese http://services.cuzk.cz/vfk. Dělena jsou po katastrálních územích. Data jsou aktuální vždy k prvnímu dni v měsíci.

Použití

  • Aplikaci VFK2DWG nainstalujte do vašeho AutoCADu a zaktivujte zakoupeným autorizačním kódem.
  • Z portálu ČÚZK si stáhněte .VFK soubor požadovaného katastrálního území (odkazy pro stažení a vyhledání podle názvu najdete v dialogu aplikace VFK2DWG).
  • Spusťte VFK2DWG příkazem VFK2DWG nebo pomocí ribbonu (karta CAD Studio).
  • Vyberte lokální soubor .VFK nebo složku se soubory .VFK a klikněte na Import.
  • Data katastru jsou načtena do předdefinovaných hladin v aktuálním DWG souboru (JTSK).
  • Pomocí Ctrl+kliknutí na číslo parcely zobrazíte informace o dané parcele v online nahlížení do katastru.