Holixa ERP Connector4VLT, Pronájem na 1 rok

Kód produktu
HLX_EC4VLT_N
Výrobce
Dostupnost
Skladem
3 290 € bez DPH
3 980,90 € s DPH
 ks

Popis

 

Zákaznický software ERP Connector4VLT pro PDM a CAD nástroje Autodesku vyvíjený společností CAD Studio umožňuje integraci CAD/PDM nástrojů a firemních informačních systémů. CS ERP Connector slouží k převodu kusovníkových vazeb z CAD/PDM do systému ERP nebo TPV. CS Connector tak zefektivňuje práci konstruktéra a výměnu informací uvnitř firmy. Nahrazuje a rozšiřuje starší aplikaci CS Link.

Přínosy ERP Connector4VLT:
  • Zefektivnění práce konstruktéra - jednoduchý přenos výkresu a dat k dalšímu zpracování s možností zobrazení základních převedených dat přímo v ERP systému.
  • Odstranění chyb způsobených přenosem dat
  • Plynulejší plánování a řízení výroby - pro pracovníky výroby a logistiky zejména odpadá nutnost zadávat nová data ručně podle zpracovaných podkladů v konstrukci a možnost zobrazovat a pracovat s výkresy, pokud jsou připojené k položkám či kusovníkům.
CS ERP Connector
CS-Connector
CS-Connector - SAP
CS-Connector - Helios

Použití ERP Connector4VLT

Informace, které jsou definovány v rámci konstrukce (v CAD aplikaci), jsou převáděna podnikového ERP a dále se s nimi pracuje při plánování a řízení výroby. V prostředí CAD aplikace příslušný konstruktér vytvoří výkresovou dokumentaci a kusovník a následně jednoduše nové položky převede do ERP systému. Zde je možné tyto informace upravit, doplnit či ihned naplánovat a realizovat výrobu. Výsledným efektem je především zkrácení času od zahájení konstrukčních prací po zaplánování výroby spojené s přenosem informací mezi CAD a ERP systémem a dále je minimalizována pravděpodobnost chyb spojených s tímto předáváním dat mezi systémy. Následuje kontrola kusovníku na jeho kompletnost a export do modulu Výroba v daném ERP systému.

CS-Connector - přenesený kusovník (SAP)
CS Connector - mapování položky

CS Connector vs. CSlink

V nabídce CAD Studia bylo kromě CS Connectoru i starší řešení CSlink propojující CAD aplikace s ERP systémy. CS Connector je naproti tomu napojen na PDM systém (Vault).

Vyšší uživatelskou funkčností i komfortem disponuje varianta napojená na PDM systém Autodesk Vault, kde je možné přenos informací automatizovat či např. vázat na stav dokumentu z hlediska jeho platnosti. Uživatel tak pracuje s řízenou dokumentací díky implementovaným schvalovacím procesům, další výhodou je např. možnost náhledu na CAD dokument včetně jeho platnosti či historie revizí odkazem z ERP. Další výhodou této varianty je unifikace – není nutné integrovat každý CAD nástroj zvlášť, ale Autodesk Vault zastřeší všechny použité CAD nástroje.

Porovnání funkcí:

Funkce CSlink (CAD) CS Connector (PDM)
Kontrola a manuální odeslání kusovníku z CAD do ERP Yes Yes
Přenesení platnosti (stavu) dokumentu – revize dokumentu, časová platnost - Yes
Řízená dokumentace díky schvalovacím procesům ve Vaultu – jasné rozlišení platných dokumentů - Yes
Vynucená kontrola vlastností a standardů (restrikce Vaultu) - Yes
Přenesení odkazu na náhled CAD dokumentu vč. revizí a historie dokumentu vč. možností odměřování a detailního prohlížení (3D u modelu, 2D u výkresu) - Yes

Novinky druhé generace konektoru - CS ERP Connector G2 - viz oznámení.Propojení CAD/PDM a ERP/TPV v praxi

Tým CAD Studia má za sebou úspěšné realizace propojení dat o výrobku s informačními systémy jako Helios Orange, Qi, SAP, MS Axapta, TPV2000, ABRA, ALTEC, HoC, MAX, K2 Amitec, Infor Syteline, Sysklass (Monaco), SQL Ekonom, Dialog 3000, VARIO. Ty jsou založeny na databázích MS SQL Server, Oracle, Paradox, dBASE, MS Visual FoxPro, MS Access i MS ODBC. Na druhé straně stojí populární CAD nástroje zastřešené PDM řešením Autodesk Vault (Inventor, AutoCAD Mechanical, AutoCAD ad.). Propojit lze libovolné další ERP systémy s API rozhraním.

Konektivita těchto systémů může být zajištěna od rozsahu jednoduché off-line synchronizace z Vaultu do ERP systému až po přímou komunikaci mezi databázemi obou systémů s uživatelskými dialogy na straně CAD/PDM uživatele.

CS Connector
CS Connector a ABRA

CS Connector
CS Connector a Helios (Vault)