BIM Feeder for Civil 3D

Výrobce
Dostupnost
Skladem
Od 550 € bez DPH
Od 665,50 € s DPH

Popis

 

Aplikace BIM Feeder for Civil 3D

Pro efektivní zadávání a přiřazování popisných informací k jednotlivým 3D objektům reprezentujícím např. konstrukční vrstvy vozovky, pražce, obrubníky, svodidla apod. používá BIM Feeder for Civil 3D speciální „kaskádovou“ strukturu, kdy se uživatelem zadaná data propisují z „nejvyššího patra“ do pater nižších. Při manuálním zpracování je proces velice náročný na přesnost, pozornost a dobu, kterou musí uživatel nad vyplňováním strávit. Chyba se tedy může objevit velmi snadno. Kvůli automatizaci tohoto procesu využívá BIM Feeder for Civil 3D základní funkcionality AutoCADu, kdy jsou jednotlivé entity určené pro export do BIM modelu, vloženy do vlastních hladin podle názvu skupin elementů a názvu elementů samotných. např. SO101-vozovka_chodník-obrusná vrstva. Díky rozdělení do hladin pak dojde k automatickému přiřazení příslušných skupin vlastností dle elementu. Po zadání popisných informací, které „propadávají“ kaskádovitým systémem, dojde k zápisu těchto hodnot k jednotlivým CAD entitám a co je velmi důležité, některé hodnoty jako např. staničení objektů, délka, plocha či objem jsou dopočítány automaticky.

Pokud je nutné 3D elementy rozdělit ať už dle rozsahu staničení či podle obecné polygonové hranice, slouží k tomuto účelu funkce Entity Splitter a do budoucna se chystá i Entity Joiner, který bude elementy naopak spojovat či sjednocovat.BIMfeeder-po