BIM Feeder for Revit

Výrobce
Dostupnost
Skladem
Od 550 € bez DPH
Od 665,50 € s DPH

Popis

BIM Feeder for Revit je nadstavbová aplikace, která projektantům softwaru Autodesk® Revit® umožňuje obohacovat projekty o negrafická data dle datového standardu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Aplikace usnadňuje automatizované vytváření parametrů a její přívětivé uživatelské rozhraní umožňuje parametry efektivně vyplňovat. Kaskádová struktura propisování dat ze skupin vlastností přes typy elementů až po elementy velice usnadňuje a urychluje vypisování popisných dat. Tímto procesem je navíc snížena i chybovost.

Aplikace BIM Feeder for Revit dále umožňuje automatizované vytváření mapovací tabulky pro přenos negrafických informací do souboru formátu IFC. Uživatelé tak jednoduše docílí toho, že výsledný exportovaný IFC soubor odpovídá svou strukturou sad vlastností požadavkům SFDI. Pro komfortnější zadávání velkého objemu dat BIM Feeder for Revit umožňuje export do formátu xls, který je možné v tabulkovém editoru doplnit o data a poté naimportovat zpět do BIM Feederu.

Aplikace podporuje datové standardy SFDI jako silniční, tak železniční. Zákazníci mají také možnost vytvářet vlastní, uživatelsky definované datové standardy.

Více informací o aplikaci naleznete na produktové stránce.

Informace o podporovaných verzích Autodesk® Revit® naleznete v dokumentaci k aplikaci.