CAD Studio Power Tools, Pronájem na 1 rok

Kód produktu
HLX_PWRtools_N
Výrobce
Dostupnost
Skladem
100 € bez DPH
121 € s DPH
 ks

Popis

CS POWER TOOLS

Nadstavba CS Power Tools - součást bonus nástrojů CS+ - rozšiřuje funkce CAM aplikace Autodesk PowerMill 2024/2023/2022/2021 Do prostředí PowerMillu doplňuje sérii funkcí pro zefektivnění a automatizaci přípravy obrábění, vrtání a tvorby výrobní dokumentace.

 

Funkce Power Tools

Přehled funkcí:
 • Automatická tvorba výrobní dokumentace včetně obrázků
 • Správa svěráků a sklíčidel, ustavení dílce do svěráku, databáze svěráků a sklíčidel
 • Automatické nastavení importovaného svěráku na prvek upínky
 • Makro pro odstranění špiček děr pro jednodušší vrtání
 • Makro pro automatické řazení vrtaných děr podle hloubky
 • Makro pro výběr segmentu dráhy podle délky
 • Makro na hromadnou kontrolu drah na bourání a kolize
 • Makro pro zjištění času řezu všech nástrojů ve vybraném NC programu
 • Funkce převodu bodů křivky na oblouky
 • Funkce ovládání výpočetního výkonu PowerMill
 • Funkce rychlého přístupu k výpočtu aktivní dráhy
 • Detekce chybných ploch v modelu
 • Automatické zálohy
 • Další drobná makra
 • Přímý odkaz na TeamViewer Arkance Systems pro rychlou technickou pomoc
 • Přímý odkaz na stažení a spuštění Autodesk ScreenCast pro nahrání videa na podporu.
 • A další...

Novinky verze V3.4 (3/2024)

 • Nové seřizovací listy
 • Nové funkce přehledu – přidány detekce korekce pro prvky a další strategie
 • Aktualizace log a ikon
 • Změny pro přístup na TW
 • Změny webů

 Novinky verze V3.3 (10/2023)

 • Přidána podpora výběru směru zarovnání svěráků (osy X/Y)
 • Drobná vylepšení
 • Aktualizace UI

Novinky verze V3.2 (5/2023)

 • Funkce automatického vyčištění projektu (automatické odebrání neuzamčených rovin, křivek, nástrojů)
 • Automatické odstranění sražení děr
 • Aktualizace pro PowerMill 2024
 • Drobná vylepšení

Novinky verze V3.1 (1/2023)

 • Přidány ikony funkcí pro lepší přehlednost a vzhled
 • Databáze svěráků
  • Transformace
  • Možnost posunu dílu vůči svěráku XYZ
  • Možnost rotace dílem vůči svěráku kolem osy Z
 • Aktualizovány seřizovací listy
  • Přidán parametr vyložení a držáku do jednostránkové dokumentace
  • Přidán parametr vyložení k nástroji v podrobné dokumentaci
 • Automatizace
  • Přejmenování drah s klíčem podporuje výběr drah a změnu počátečního indexu
 • Přidána funkcionalita Řezné podmínky – tabulka řezných podmínek umožňující změnu řezných podmínek hromadně pro všechny dráhy z jednoho formuláře

Novinky verze V3.0 (10/2022)

 • Nová záložka Přehled – zobrazující informace o
  • Zapsané orientaci vektoru u dráhy
  • Aktivní funkce zápisu vektoru po simulaci se strojem
  • Informace, zdali je dráha 5os plynule
  • Aktivní korekce u dráhy
  • Aktivní přídavky na plochy u dráhy
 • Hromadná aktivace funkce zápisu orientace vektoru po provedené simulaci se strojem
 • Možnost jmenování drah s přidáním jména nástroje
 • Možnost hromadné kontroly kolize a bourání na vybrané dráhy (předtím pouze na celý projekt)
 • Možnost hromadné změny otáček a posuvů také v zadání posuv na zub
 • Nová příručka CZ+EN
 • Drobné opravy