CAD Studio XLSparam

Výrobce
Dostupnost
Skladem
Od 81 € bez DPH
Od 98,01 € s DPH

Popis

CS+ aplikace CAD Studio XLSparam


Nadstavbová LISP aplikace XLSparam pro AutoCAD propojuje geometrické parametry dynamických bloků a parametry vazeb s XLS tabulkami Excelu. Můžete tak exportovat hodnoty parametrů do Excelu a následně změněné hodnoty promítnout zpět do DWG výkresu. Můžete rovněž vytvořit spojení mezi hodnotou parametru dynamického bloku (či jinou vlastností objektu) a danou tabulkou, a tento parametr následně řídit změnou tabulky (lokální tabulky ve výkresu nebo propojené tabulky z Excelu nebo dynamické výkazy extrakce dat).

XLSparam ribbon

Můžete tak vnést inteligentnější parametrické chování do vašich DWG výkresů. Rozměry, natočení či jiné vlastnosti výkresových objektů mohou být řízeny složitými výpočty prováděnými z vašich sešitů v Excelu. Entity mohou dynamicky reagovat na výsledky výkazů (extrakcí dat) téhož nebo jiných výkresů. Změnou jediného parametru v tabulce můžete ovlivnit několik objektů najednou.

Aplikace XLSparam nabízí 5 hlavních příkazů:
XLSparamExport, XLSparamImport, XLSparamLink, XLSparamLinks, XLSparamUpdate