Generátor vytyčovaných bodů koridoru (GVBK)

Výrobce
Balení produktu
Samostatný produkt
Dostupnost
Skladem
Od 202 € bez DPH
Od 244,42 € s DPH

Popis

 

Generátor vytyčovacích bodů koridoru

Nadstavbová aplikace GVBK

Generátor vytyčovacích bodů koridoru je nadstavba aplikace Autodesk Civil 3D umožňující ve vybraných staničeních generovat soubory souřadnic na hranách koridoru dle českých zvyklostí. Mezi výstupní parametry patří: staničení, souřadnice X,Y,Z vzdálenost od osy či příčný sklon. Nadstavba je vhodná zejména pro stavební firmy, projekční kanceláře nebo geodety řešící potřebu vygenerovat automaticky velké množství bodů, ať už se jedná o vytýčení hran hrubých zemních těles liniových staveb či zajišťovací ale i odsazené kontrolní body na konstrukčních vrstvách vozovek.

Jistou „specialitou“ je automatické vytváření unikátní názvu bodů dle požadavků ŘSD složeného z čísla stavebního objektu, staničení, pořadí konstrukční vrstvy a vlastního čísla bodu podle schématu. (např. 1013011800001) Frekvenci staničení lze libovolně určit buď v pravidelném intervalu např. 5 metrů nebo i s kombinací staničení ve změnách horizontální a vertikální geometrie. Seznam požadovaných staničení je možné doplnit o tzv. kritické body klopení či nepravidelné staničení uložené ve vlastnostech koridoru.

Pro zlepšení kontroly a přehlednosti jednotlivých vytyčovacích bodů umožnuje aplikace volitelně zobrazit popisky názvů uživatelských a kontrolních bodů v jednotlivých příčných řezech. Vzhled a formátování popisků vychází z filozofie Civil 3D stylů.

Aplikace Generátor vytyčovacích bodů koridoru je kompatibilní s verzemi Autodesk Civil 3D 2024, 2023, 2022 a 2021.

GVBK body
Dialog programu GVBK (klikněte pro větší)
GVBK kontrolní body
Dialog programu GVBK - kontrolní body (klikněte pro větší)
GVBK staničení
Dialog programu GVBK - staničení (klikněte pro větší)
GVBK řez
Řez
GVBK výpisy
Program GVBK - výpis