Generátor vytyčovaných bodů koridoru (GVBK)

Výrobce
Balení produktu
Samostatný produkt
Dostupnost
Skladem
Od 211 € bez DPH
Od 255,31 € s DPH

Popis

 

Generátor vytyčovacích bodů koridoru

Nadstavbová aplikace GVBK

Generátor vytyčovacích bodů koridoru je nadstavba aplikace Autodesk Civil 3D 2019, 2020, 2021 a vyšších umožňující ve vybraných staničeních generovat soubory souřadnic na hranách koridoru dle českých zvyklostí. Mezi výstupní parametry patří: staničení, souřadnice X,Y,Z vzdálenost od osy či příčný sklon. Nadstavba je vhodná zejména pro stavební firmy, projekční kanceláře nebo geodety řešící potřebu vygenerovat automaticky velké množství bodů, ať už se jedná o vytýčení hran hrubých zemních těles liniových staveb či zajišťovací ale i odsazené kontrolní body na konstrukčních vrstvách vozovek.

Jistou „specialitou“ je automatické vytváření unikátní názvu bodů dle požadavků ŘSD složeného z čísla stavebního objektu, staničení, pořadí konstrukční vrstvy a vlastního čísla bodu podle schématu. (např. 1013011800001) Frekvenci staničení lze libovolně určit buď v pravidelném intervalu např. 5 metrů nebo i s kombinací staničení ve změnách horizontální a vertikální geometrie. Seznam požadovaných staničení je možné doplnit o tzv. kritické body klopení či nepravidelné staničení uložené ve vlastnostech koridoru.

Pro zlepšení kontroly a přehlednosti jednotlivých vytyčovacích bodů umožnuje aplikace volitelně zobrazit popisky názvů uživatelských a kontrolních bodů v jednotlivých příčných řezech. Vzhled a formátování popisků vychází z filozofie Civil 3D stylů.

GVBK body
Dialog programu GVBK (klikněte pro větší)
GVBK kontrolní body
Dialog programu GVBK - kontrolní body (klikněte pro větší)
GVBK staničení
Dialog programu GVBK - staničení (klikněte pro větší)
GVBK řez
Řez
GVBK výpisy
Program GVBK - výpis