Potrubák

Výrobce
Dostupnost
Skladem
Od 550 € bez DPH
Od 665,50 € s DPH

Popis

 

Základním vstupem pro aplikaci Potrubák je situační 3D návrh gravitační potrubní sítě, ať už je generován konverzí z 2D křivek či je tvořen tzv. od píky. Podkladem pro výškový návrh je digitální terénní model (DTM), v našem případě jsou podporovány základní tři, tzn. původní terén, hrubé terénní úpravy a konečný upravený terén… navíc, pokud je třeba lze v rámci funkcionality Civilu 3D a Potrubáku zobrazit i další povrchy v případě složitějších geologických poměrů.

Dalšími vstupy pak mohou být výkres katastrální mapy s hranicemi parcel a parcelními čísly, výkres s polygony různých druhů povrchů např. vozovka, zeleň atd. a nakonec to nejdůležitější výkres se stávajícími inženýrskými sítěmi. Obecně platí, že vynášení křížení sítí znamená pro projektanta velmi časově náročnou práci, která je navíc i náročná na pozornost.

 • Propojený situační prostorový model kanalizační sítě s podélnými profily
 • Automatické vynesení podkladových výkresů z externích referencí do proužků podélných profilů
  • Katastrální mapa s parcelami a katastry
  • Polygony různých druhů povrchů
  • Stávající inženýrské sítě
 • Automatické napojování domovních přípojek a přípojek uličních vpustí při změně hlavní stoky
 • Hromadné generování podélných profilů přípojek
 • Definice chrániček a protlaků
 • Hydraulické výpočty pro kapacitní a návrhový průtok včetně rychlostí dle Manninga a Pavlovského
 • Sofistikovaný nástroj pro návrh nivelety potrubí, který v Civilu 3D úplně chybí
 • Samostatná editace šachet nebo vpustí
 • Výpisy stoky a přípojek pro výkazy výměr a vytyčení
 • Zamykání a odemykání jednotlivých částí sítě proti nechtěné editaci
 • Hromadná výměna součástí sítě tzn. potrubí / šachty, která v Civilu 3D stále chybí
 • Podsestavy pro tvorbu koridoru kolmého a šikmého výkopu
 • Možnost přizpůsobit si situaci a podélné profily „podle svého“