Reinforcement

Výrobce
Balení produktu
Samostatný produkt
Dostupnost
Skladem
Od 385 € bez DPH
Od 465,85 € s DPH

Popis

Reinforcement je nadstavbová aplikace pro Autodesk Revit, která zefektivňuje a zjednodušuje práci s výztuží v modelu a ulehčuje tvorbu výkresů výztuže železobetonových konstrukcí. Aplikace přináší pohodlí a rychlost při vytváření tabulek výztuže a výtahů tvarů výztuže, které jsou neoddělitelnou součástí téměř každého výkresu výztuže.

 

Aplikace obsahuje celou řadu nástrojů, které výrazně pomáhají při hromadném vkládání výztuže do modelu, popisování, přečíslování výztuží nebo při tvorbě tabulek výztuže a výtahů výztuže tak, jak je zvykem v mnoha projekčních kancelářích v našem českém a slovenském prostředí. Aplikace je v CZ+EN lokalizaci.

 

Aplikace je primárně určena pro stavební inženýry, statiky a projekční kanceláře, které řeší potřebu efektivního vytváření výkresů výztuže z 3D modelu Revitu. Obsahuje více jak 25 funkcí zaměřených především na

  • grafickou úpravu viditelnosti výztuže
  • dělení a popis výztuže
  • makra pro automatické vkládání výztuže do modelu (desky, sloupy, hlavice atd.)
  • položkování a seskupování výztuže
  • tabulky výztuže, rozdílové tabulky a tabulky proměnlivých výztuží
  • výtahy tvaru výztuže

Aplikace je kompatibilní s verzemi Autodesk Revit 2024/2023/2022/2021.

Podrobný popis funkcí aplikace je k nalezení na produktové stránce aplikace. Trial verze ke stažení.