Billing information

Arkance Systems CZ s.r.o.
Líbalova 1/2348
149 00 Praha 4
Czech Republic

Tax number: 26197081
VAT number: CZ26197081

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praha v oddílu C, vložce číslo 350100. Základní kapitál: 2 000 550 Kč.

Bank: Česká spořitelna, Account number: 6276972/0800

Contact us
* Required fields