eLearning kurz - Autodesk Docs

Product code
SER-TRA-S-2643
Manufacturer
Availability
In stock
101 € excl. VAT
122.21 € incl. VAT
 pcs

Description

Tento kurz je určen pro začínající uživatele a správce projektů cloudové aplikace Autodesk Docs. Tato aplikace je základním produktem společného datového prostředí (CDE) Autodesk Construction Cloud. Jednotlivé kapitoly kurzu se věnují nástrojům zahrnutým v Autodesk Docs. A to jak z pohledu správce projektu, který provádí jejich nastavení. Tak z pohledu uživatele, který je využívá pro svou práci. 

Kurz je sestaven celkem z 8 kapitol 

 • Začínáme s Docs 
 • Soubory 
 • Vady 
 • Zprávy 
 • Přenosy 
 • Kontroly 
 • Desktop Connector 
 • Správa Autodesk Construction Cloud 

Na začátku každé kapitoly najdete stručný popis probíraného tématu a seznam lekcí. Lekce obsahují názorné video s komentářem. Shrnutí nejdůležitějších informací z videa je uvedeno v textové části lekce a je doplněno o přehledné snímky. 

Na konci 5 kapitol (Soubory, Vady, Zpráva, Přenosy a Kontroly) je připraven vědomostní test. Sami si tak ověříte své znalosti. Pro úspěšné absolvování lekcí i testů postačí přístup do elearningového kurzu. Účastník kurzu nemusí mít přístup do projektu v prostředí Autodesk Docs. 

 • Délka kurzu je cca 2 hodiny 
 • 8 kapitol 
 • 27 videí 
 • kurz je přístupný po dobu 3 měsíců po objednání